معنی و ترجمه کلمه phase equalizer به فارسی phase equalizer یعنی چه

phase equalizer


برابر کننده فاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها