معنی و ترجمه کلمه phase velocity به فارسی phase velocity یعنی چه

phase velocity


سرعت فاز
الکترونيک : سرعت فاز
شيمى : سرعت موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها