معنی و ترجمه کلمه phase به فارسی phase یعنی چه

phase


طبقه ،وضعيت ،وجه ،منظر،وجهه ،صورت ،لحاظ،پايه ،فاز،دوره تحول وتغيير،اهله قمر،جنبه ،وضع ،مرحله اى کردن
علوم مهندسى : حالت
الکترونيک : فاز
معمارى : فاز
شيمى : فاز
روانشناسى : مرحله
ورزش : مرحله
علوم هوايى : فاز
علوم نظامى : مرحله عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها