معنی و ترجمه کلمه phasic stretch reflex به فارسی phasic stretch reflex یعنی چه

phasic stretch reflex


ورزش : بازتاب کشش مرحله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها