معنی و ترجمه کلمه phasing links به فارسی phasing links یعنی چه

phasing links


الکترونيک : اتصالهاى همفازساز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها