معنی و ترجمه کلمه phelloderm به فارسی phelloderm یعنی چه

phelloderm


(گ.ش ).بافت چوب پنبه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها