معنی و ترجمه کلمه phenomenalism به فارسی phenomenalism یعنی چه

phenomenalism


پديده گرايى
روانشناسى : پديدار نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها