معنی و ترجمه کلمه philanthropist به فارسی philanthropist یعنی چه

philanthropist


بشر دوست ،خيرخواه بشر،ادم نيک انديش ،بشردوست
قانون ـ فقه : نوع پرست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها