معنی و ترجمه کلمه philhellenism به فارسی philhellenism یعنی چه

philhellenism


هواخواهى از يونانيان يا استقلال کشور ايشان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها