معنی و ترجمه کلمه philistine به فارسی philistine یعنی چه

philistine


)philistia(ادم هرزه ،ادم بى فرهنگ وبى ذوق ومادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها