معنی و ترجمه کلمه phillips screw به فارسی phillips screw یعنی چه

phillips screw


علوم مهندسى : پيچ فيليپس
الکترونيک : پيچ فيليپس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها