معنی و ترجمه کلمه philodendron به فارسی philodendron یعنی چه

philodendron


(گ.ش ).گل شيپورى پيچى امريکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها