معنی و ترجمه کلمه philologer به فارسی philologer یعنی چه

philologer


زبان شناس ،لغت شناس ،کسيکه ازاصول و قواعدکلى زبانها اگاه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها