معنی و ترجمه کلمه philosophic به فارسی philosophic یعنی چه

philosophic


فلسفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها