معنی و ترجمه کلمه philosophically به فارسی philosophically یعنی چه

philosophically


فيلسوفانه ،حکيمانه ،ازراه حکمت دوستى ،دانشمندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها