معنی و ترجمه کلمه phlegmasia dolens به فارسی phlegmasia dolens یعنی چه

phlegmasia dolens


ورم سفيدران ،ران زنان ،ژماس سياهرگ هاى نفاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها