معنی و ترجمه کلمه phlegmatic temperament به فارسی phlegmatic temperament یعنی چه

phlegmatic temperament


مزاج بلغمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها