معنی و ترجمه کلمه phlogosis به فارسی phlogosis یعنی چه

phlogosis


اماى اتشين ،التهاب ،اماس برونى ،گرماى سوزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها