معنی و ترجمه کلمه phone به فارسی phone یعنی چه

phone


(پسوند )صوت ،اوا،صدا،تلفن زدن ،تلفن کردن
روانشناسى : اوا
علوم نظامى : تلفن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها