معنی و ترجمه کلمه phonetic alphabet به فارسی phonetic alphabet یعنی چه

phonetic alphabet


الفباى مکالماتى ،الفباى صوتى يا اوايى
علوم نظامى : کلمات قراردادى مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها