معنی و ترجمه کلمه phoney به فارسی phoney یعنی چه

phoney


)phony(نادرست ،غير موثق ،غلط،حقه باز،ساختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها