معنی و ترجمه کلمه phony به فارسی phony یعنی چه

phony


دروغى ،ماکت ، )phoney(نادرست ،غير موثق ،غلط،حقه باز،ساختگى
علوم نظامى : مدل يا نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها