معنی و ترجمه کلمه phosphate به فارسی phosphate یعنی چه

phosphate


(ش ).فسفات ،نمک اسيد فسفريک ،فسفات زدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها