معنی و ترجمه کلمه phosphor strip به فارسی phosphor strip یعنی چه

phosphor strip


الکترونيک : نوار فسفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها