معنی و ترجمه کلمه phosphorescence به فارسی phosphorescence یعنی چه

phosphorescence


تابندگى فسفرى ،روشنايى ،شب تابى
الکترونيک : فسفرسانس
شيمى : فسفرسانس
علوم هوايى : فسفرسانس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها