معنی و ترجمه کلمه phosphuret(t)ed به فارسی phosphuret(t)ed یعنی چه

phosphuret(t)ed


با فوسفور ترکيب شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها