معنی و ترجمه کلمه photo imagery به فارسی photo imagery یعنی چه

photo imagery


تهيه عکس
علوم نظامى : عکس بردارى کردن از زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها