معنی و ترجمه کلمه photo-electric emission به فارسی photo-electric emission یعنی چه

photo-electric emission


الکترونيک : صدور نور - برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها