معنی و ترجمه کلمه photo-luminescence به فارسی photo-luminescence یعنی چه

photo-luminescence


الکترونيک : لومينسانس نورى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها