معنی و ترجمه کلمه photoelectricity به فارسی photoelectricity یعنی چه

photoelectricity


فتوالکتريسيته
شيمى : فوتوالکتريسيته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها