معنی و ترجمه کلمه photogrammetry به فارسی photogrammetry یعنی چه

photogrammetry


مبحث اندازه گيرى ومساحى از روى عکسهاى هوايى
عمران : فن تهيه نقشه جغرافيائى به کمک عکسهاى هوائى
علوم نظامى : علم تهيه نقشه از روى عکس هوايى يا اندازه گيرى فواصل زمينى از روى عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها