معنی و ترجمه کلمه photograph به فارسی photograph یعنی چه

photograph


عکس برداشتن از،عکسبردارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها