معنی و ترجمه کلمه photographic fixing به فارسی photographic fixing یعنی چه

photographic fixing


شيمى : ثبوت عکاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها