معنی و ترجمه کلمه photographically به فارسی photographically یعنی چه

photographically


از روى علم عکاسى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها