معنی و ترجمه کلمه photophobia به فارسی photophobia یعنی چه

photophobia


فوتوفوبى ،نور ترسى ،نور گريزى
روانشناسى : نور هراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها