معنی و ترجمه کلمه photosynthesis به فارسی photosynthesis یعنی چه

photosynthesis


نورخاست ،ايجاد وتشکيل مواد الى در گياهان بکمک روشنايى ،(تش -.ش ).ترکيب مواد بکمک نور
زيست شناسى : فتوسنتز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها