معنی و ترجمه کلمه phygian به فارسی phygian یعنی چه

phygian


فريژى وابسته به يکى از کشورهاى باستانى اسياى صغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها