معنی و ترجمه کلمه phylesis به فارسی phylesis یعنی چه

phylesis


(زيست شناسى )مرحله سير تکامل وپيدايش نژادهاى مختلف جانور وگياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها