معنی و ترجمه کلمه physical capital به فارسی physical capital یعنی چه

physical capital


سرمايه فيزيکى
بازرگانى : سرمايه غير پولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها