معنی و ترجمه کلمه physical change به فارسی physical change یعنی چه

physical change


شيمى : تغييرات فيزيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها