معنی و ترجمه کلمه physical inspection به فارسی physical inspection یعنی چه

physical inspection


بازديد سطحى از بدنه جنگ افزار يا وسيله بازديد بدنى
علوم نظامى : بازديد تاسيسات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها