معنی و ترجمه کلمه physical profile به فارسی physical profile یعنی چه

physical profile


نيمرخ بدنى
علوم نظامى : براوردبنيه کلى بدنى ياقدرت بدنى و کارايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها