معنی و ترجمه کلمه physical security به فارسی physical security یعنی چه

physical security


تامين تاسيسات
کامپيوتر : امنيت فيزيکى
علوم نظامى : حفاظت تاسيسات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها