معنی و ترجمه کلمه physical-psychological به فارسی physical-psychological یعنی چه

physical-psychological


تنى - روانى
ورزش : جسمى - روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها