معنی و ترجمه کلمه physician به فارسی physician یعنی چه

physician


دکتر داروساز،دکتر،پزشک
علوم نظامى : طبيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها