معنی و ترجمه کلمه physicochemical به فارسی physicochemical یعنی چه

physicochemical


وابسته به خواص فيزيکى وشيميايى اجسام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها