معنی و ترجمه کلمه physicochemical به فارسی physicochemical یعنی چه

physicochemical


وابسته به خواص فيزيکى وشيميايى اجسام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها