معنی و ترجمه کلمه physiocracy به فارسی physiocracy یعنی چه

physiocracy


حکومت بخکم عوامل طبيعى ،عقيده باينکه زمين يگانه سرچشمه ثروت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها