معنی و ترجمه کلمه physiognomy به فارسی physiognomy یعنی چه

physiognomy


برون چهر،سيما شناسى ،قيافه شناسى ،سيما،چهره ،صورت
زيست شناسى : چهره بيرونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها