معنی و ترجمه کلمه pick up به فارسی pick up یعنی چه

pick up


يارگيرى( بدون طرح قبلى)،برچيدن ،برداشتن ،سوار کردن مسافر،بدست اوردن ،کندن ،منظم کردن ،(د.گ ).اشنا شدن
ورزش : واگذار کردن مسئوليت مهار يک بازيگر ازاد به کسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها