معنی و ترجمه کلمه picked quarrel به فارسی picked quarrel یعنی چه

picked quarrel


نزاعى که با بهانه يا عمداراه انداخته باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها